Aktuelt

Unika Auction ved Designers Saturday


Designers Saturday Oslo feirer 30 år og inviterer sammen
med Blomqvist Nettauksjon og Klubben til utstilling og auksjon av unike objekter fra nyere norsk designhistorie.

Publisert 28.04.2017 17:15


Sammen ønsker Designers Saturday, Blomquist Nettauksjon og Klubben å gi et innblikk i norsk design fra etterkrigstiden til i dag og forhåpentlig sette lys på prosjekter i norsk møbel– og designhistorie som ikke tidligere har blitt vist. Vi er spesielt ute etter prototyper, men også materiale fra designprosess; 0-serier, produksjonsprøver, modeller, produksjonstegninger/skisser, farge- og materialeprøver. Vi inviterer med dette designere, samlere og eiere av aktuelle objekter til å sende innforslag.

Innsending

Ved innsending vil et fagpanel bestående av Designers Saturday, Blomqvist Nettauksjon, og Klubben
vurdere de innsendte objektene og setter sammen et utvalg auksjonsobjekter som blir presentert i
utstilling og auksjon. For å søke; klikk "Til innsending/søknads-skjema".

 

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnumme
 • Tittel på arbeid
 • Designer
 • Antall arbeider
 • Beskrivelse/historie (maks 1500 tegn)
 • Størrelse
 • Materialer
 • Årstall
 • Vært i produksjon ja/nei  (Hvis ja, av hvem?) 
 • Prisantydning
 • Bildevedlegg  (maks 3 bilder i .JPG format)

 

Praktisk informasjon

Søkeren kan sende inn et eller flere objekter til vurdering. Objektene i søknaden må være fra norske formgivere (prosjektet kan være gjort med utenlandsk samarbeidspartner).
Relevante arbeider til auksjon er:

 • Prototyper
 • 0-serie (første produksjonsprøver)
 • Unika produkter
 • Modeller
 • Materiell fra prosess med masseproduksjon: produksjonstegninger/skisser, mock-ups, produksjons- og støpeverktøy o.l.
 • Fargeprøver/materialprøver av historisk betydning

Vi oppfordrer også designere til kontakte deres produsenter og samarbeidspartnere for innhente
materiell. Dette vil også bidra til en utfyllende utstilling.

Leveringsfrist: 01.06.2017


Vurdering

Panelet vil bestå av fagpersoner fra blant annet Designers Saturday, Blomqvist Nettauksjon og Klubben. De utvalgte objektene vil bli bekreftet innen 14 dager etter innsendingsfrist. Fagpanelets kjennelse er endelig.

Prissetting og salgsbetingelser

For objekter som skal selges gjennom Blomqvist Nettauksjon gjelder salgskontrakten som underskrivesved innlevering, og selger plikter seg å sette seg inn i Blomqvist Nettauksjon sine øvrige betingelser for innlevering. Vesentlige punkter i denne er:

 • Prisvurdering og fastsettelse av minstefrist gjøres av Blomqvist Nettauksjon i samråd med selger.
 • Objektene selges uten salær- og håndteringskostnad for selger. Blomqvist vil belaste vanlig kjøperssalær pålydende 25 % - dette inkluderer innkreving av 5% kunstavgift.
 • Innleverte objekter er forsikret. Forsikringsbeløpet tilsvarer verdivurdering, og middelvurderingen når denne er satt med spillerom. Designers Saturday står for forsikring i det øvrige dvs. undertransport og når objektet stilles ut i andre lokaler enn hos Blomqvist Nettauksjon.
 • Evt. objekter som kun skal være på utstillingen og ikke selges gjennom auksjon forsikres gjennom Designers Saturday og skal heller ikke oppbevares hos Blomqvist Nettauksjon.

Viktige datoer

1. juni - Leveringsfrist prejuriering
20. juni - Frist for innlevering av objekter til Blomqvist Nettauksjon
8. - 10. september - Utstilling på Kunsthøgskolen i Oslo under Designers Saturday.

Selve auksjonen/utstillingen

For å forberede markedet blir objektene vist på Blomqvist’s nettsider i forkant av auksjonen. Objektene vil bli markedsført gjennom arrangøren og andre aktuelle medier.Objektene vil under Designers Saturday bli vist i en utstilling hvor det vil være vakthold/fagpersoner til stede ved utstillingslokale under hele helgen.

Rettigheter

Alle bidrag blir vurdert av fagpersoner og formgiver/eier må garantere at objektet er i deres eie og ikke er tilknyttet heftelser.

Bilder

Alle objekter blir fotografert av Blomqvist Nettaukjson til bruk på nettauksjonen og et utvalg bilder av objekter blir brukt til pressebilder i forkant av arrangemente t. Bildemateriellet eies av Designer Saturday og Blomqvist Nettauksjon, men vil bli delt med design er/eier.

Forsikring

Designer/eier har ansvar for transport av sitt objekt til (og eventuelt fra) Blomqvist Nettauksjon sine lokaler. Deretter er objektet forsikret gjennom arrangementet.


Om Designers Saturday

Biennalen Designers Saturday Oslo ble første gang arrangert for 30 år siden, og ideen kom fra New York der designerne ønsket å skape et alternativ til de tradisjonelle messene. Mange storbyer har arrangert egne DS, i Europa er det kun Oslo og Langenthal i Sveits som fortsatt eksisterer. I 2015 besøkte 7844 designinteresserte de; 180 norske og internasjonale utstillerne av møbler, tekstiler og belysning. Ikke i en stor messehall, men fordelt på 28 showroom på 10 stoppesteder i Oslo sentrum. Et stort antall gratis busser trafikkerer DS-bussruten hele helgen. Designere, produsenter, arkitekter, forhandlere og andre interesserte setter sitt preg på byen tre dager til ende. DS er et nonprofit tiltak, utstillerne selv står bak arrangementet som er basert på et stort antall entusiaster og deres dugnadsånd. Sammen gjør de et løft for å sette fokus på nyskapende design.

Om Blomqvist Nettauksjon

Blomqvist er Norges eldste og ledende auksjonshus og har siden 2006 avholdt titusenvis av nettauksjoner. I dag er Blomqvist Nettauksjon et eget AS og blomqvist.no har over 200.000 besøkende i måneden. Siden 2006 har Nettauksjonen markert seg som en av Norges største aktører på salg av moderne design. I de siste 5 årene har satsingen på dette feltet økt, deriblant med samarbeidsprosjektet Norwegian Icons (Oslo, Tokyo, NYC) 2013-14.

Om Klubben


Klubben for norske formgivere ble etablert i 2011 av designerene Sverre Uhnger, Victoria Günzler og Sara Polmar. I dag består foreningen av 37 engasjerte med lemmer med variert bakgrunn innen fagfeltene møbel- og produktdesign, som bor og arbeider i Oslo, Bergen, Kapp, København og London. Klubben's hovedmål er å promotere norsk design både nasjonalt og internasjonalt, med et ønske om å bidra til å skape arenaer hvor unge designere kan vise sine ideer og arbeider. Dette har ført til at norske formgivere gjennom Klubben's initiativ har kunne vise sine arbeid er ved aktuelle utstillinger i Oslo, Bergen, Stockholm og Milano. Klubben ønsker å bidra til å øke samarbeidet mellom designere og sentrale aktører innen industrien.