Designers Saturday Awards

Best Interior 2019

 

Hvem blir prisvinner 2019? Send oss dine beste prosjekter og delta. Med Designers Saturday Awards Best Interior setter vi søkelys på din interiørfaglige kompetanse og viktige rolle for funksjon og på fleksibilitet, lønnsomme og brukerorienterte løsninger i planleggingen av nye og rehabilitering av gamle bygg. Årets utgave er den 8., og én av svært få priser til utøvere i faget interiørarkitektur, både her hjemme og internasjonalt. I 2017 vurderte juryen 56 innsendte prosjekter. Vi tror på engasjement og høy oppslutning når vi har valgt responsibility som tema for årets pris.


Dette er hva Designers' Saturday-styret 2019 sier om RESPONSIBILITY

"Vi lever i en tidsalder der smertegrensen er nådd for hva vår verden er i stand til å takle av utfor- dringer knyttet til ressursutnyttelse. Forbrukersamfunnet og vår manglende innsikt i forhold til produksjonsprosesser påvirker våre omgivelser, måten vi lever, arbeider og omgås med hverandre på. De sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringene er nå så komplekse at de krever en oppdatering med fokus på bærekraftige løsninger. Vi må ta det ansvaret å bry oss mer om hverandre og den planeten vi lever på. Designers' Saturday vil være en del av denne prosessen, og retter derfor søkelyset mot det å ta ansvar – responsibility."

 

Hvem kan delta?

Prisen Best Interior 2019 er en åpen nasjonal konkurranse for utøvere med 3-årig høyskoleutdannelse eller tilsvarende faglig bakgrunn. Hver utøver kan delta med inntil 3 prosjekter. Prisen tildeles prosjektansvarlig interiørarkitekt  (team) i prosjekter hvor interiørarkitekter og oppdragsgivere i samarbeid har utviklet et nyskapende resultat med hensyn til estetisk uttrykk, funksjonalitet samt holdbare og varige løsninger. Fyll ut de opplysningene vi ber om og suppler i eget felt for fri tekst.

 

Hva kan sendes inn?

Ferdigstilte innredningsprosjekt innenfor bolig, offentlig bygg, undervisningsbygg, serveringssteder, hotell, kontor, helsebygg, kulturbygg og retail utført på oppdrag av kunde de to siste årene fra juni 2017 til april 2019.

 

Prisseremoni 

Resultatene av konkurransen blir offentliggjort under åpningen av Designers Saturday Oslo, på KHiO fredag 6. september. Samme sted åpner samtidig utstillingen som viser de 3 vinnerprosjektene og de øvrige 7 nominerte prosjektene.

 

​Juryarbeidet

Juryen vil bestå av medlemmer med faglig tyngde og integritet, hovedsakelig fra våre naboland. Av de innsendte prosjektene nominerer de ti prosjekter som blir offentliggjort på DS web. Av disse tre kåres første, annen og tredjeplass.

 

Jury

Juryleder Sadie Morgan, grunnlegger av arkitektkontoret dRMM, London, England.

Jurymedlem  Tekla Evelina Severin, arkitekturfotograf, interiørarkitekt, trendanalytiker og setdesigner, Stockholm, Sverige.  

Jurymedlem David Coates, kurskoordinator og foreleser, Creativity, Innovation and Business Development/Interior Architecture, Kristiania University College, Bergen, Norge. 

 

Formål og tema

Prisens formål er å rette søkelys på interiørarkitektens kompetanse og stimulere til faglig utvikling og høy kvalitet. Tema for årets pris er «responsibility»:  Vi lever i en tidsalder der smertegrensen er nådd for hva vår verden er i stand til å takle av utfordringer knyttet til ressursutnyttelse. Forbrukersamfunnet og vår manglende innsikt i forhold til produksjonsprosesser påvirker våre omgivelser, måten vi lever, arbeider og omgås med hverandre på. De sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringene er nå så komplekse at de krever en oppdatering med fokus på bærekraftige løsninger. Vi må ta det ansvaret, og bry oss mer om hverandre og planeten vi lever på.

 

Fremdriftsplan

Uke 11:         Kunngjøring av konkurransen, 15. mars

Uke 11-22:   Innsending foregår i perioden 15. mars til 29. mai

Uke 23:         Innleveringsfrist 05. juni

Uke 33:         Kunngjøring av de nominerte prosjektene.

Uke 36:         Offentliggjøring av 1., 2. og 3. pris på åpningen av DS fredag 8.9. Kunsthøgskolen i Oslo.

 

Last opp:

- Prosjektets tittel

- Fem bilder per prosjekt. Maks 10 mb per bilde.

- En kort beskrivelse av din rolle i prosjektet, maks 200 tegn

- En kort oppsummering av din utdannelse/faglig bakgrunn.

- Prosjektbeskrivelse - maks 2500 tegn med vekt på tema for årets pris: «responsibility».

- Juryen er internasjonal, legg ved hele teksten eller et sammendrag av prosjektet på engelsk.

 

Rettigheter

Utøveren som sender inn materiell til konkurransen er ansvarlig for at dette kan benyttes av Designers Saturday Oslo i tilknytning til arrangementet 2019, til pressebilder, i artikler, i utstillingssammenheng, sosiale medier og på web. Utøveren er også ansvarlig for å påse at det innsendte prosjektet ikke er et plagiat eller opprinnelig formgitt av andre. Det vises for øvrig til ”godkjennelse publisering” under tekstfelt på nettsiden.

 

Utstilling av de nominerte prosjektene

Designers Saturday ønsker å stille ut alle de nominerte prosjektene under arrangementet.

 

Kontaktpersoner

Spørsmål angående konkurransen stilles til Designers Saturday ved prosjektleder Eva Pedersen på sec@designerssaturday.no eller styremedlem i Designers Saturday Kathrine Høgh: domaashogh@gmail.com

 

Kontaktpersoner for Designers Saturday Awards Best Interior er:

Kathrine Høgh. Tlf: 986 57 590. Mail: domaashogh@gmail.com

Eva Pedersen, prosjektleder DS. Tlf: 97177579. Mail: sec@designerssaturday.no

 

Bilde forside: Prosjektet Norgesglasset av Snøhetta var en av de ti nominerte i 2017.