Utstillersøknad /Exhibitor application

 

Søk om utstillerplass for 2019

Exhibitor application

 

Designers Saturday Oslo er bransjens viktigste arrangement i Norge, for faglig utvikling og økonomisk suksess. Velkommen til det kollegiale fellesskapet og bransjedugnaden som gjennomføringen av DS Oslo fortsatt er. Toneangivende norske og internasjonale brands/produsenter og unge nyetablerte virksomheter prioriterer deltakelse. Som utstiller treffer du i løpet av to dager hele bransjen; forhandlere, interiørarkitekter, innkjøpere og sluttbruker.

Fokuset er kvalitet, kompetanse, utvikling, samspill og relasjonsbygging og den inspirerende reisen mellom høyst ulike fagmiljøer og showroom i Oslo sentrum. Ideen om den uformelle design-lørdagen, oppsto i New York som en reaksjon til de enorme messehallene. Biennalen ble første gang hentet til Oslo i 1986 av entusiastiske kollegaer. Siden har nye overtatt stafettpinnen år for år, hvor arrangementet har blitt utviklet videre samtidig som særpreget er ivaretatt. 

 

Hvordan bli utstiller?

Vi forventer at alle utstillere gjør sitt for å ivareta DS atmosfæren; særpreget, å tenke utradisjonelt, overraske, inspirere og invitere våre trofaste besøkende til faglig påfyll og spennende opplevelser. For å bli utstiller ber vi om at du setter deg inn i forutsetningene for deltakelse og fyller ut søknadsskjema på vår web. Når styret har behandlet søknaden blir du tilskrevet.

 

Deltakeravgift

 • Påmeldingen er bindende.
 • Deltakeravgiften er NOK 35.000 + mva. inkl. to billetter til Saturday Night Party, der utstillerne er vertskap. Ved påmelding etter 30. mai 2019, send forespørsel på mail til: sec@designerssaturday.no
 • Deltakeravgift må betales ved forfall.
 • Frakt, forsikring og alle kostnader som påløper i de respektive showroom er utstillers eget ansvar og avtales individuelt i hvert showroom. 

 

Deltakeravgiften inkluderer:

DS er organisert som en forening basert på non-profit virksomhet. Et styre bestående av representanter for utstillere og designere/interiørarkitekter, sammen med en innleid prosjektleder er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen. Deltakeravgiften inkluderer også:

 • Busstransport, showroom- og stoppestedkart og merking av alle DS buss-stoppesteder. Rekruttering, opplæring og honorar til guider som registrerer og veileder besøkende på hvert buss-stopp.
 • Planlegging og gjennomføring av felles-aktiviteter: Designers Saturday Awards, åpning- og prisseremoni, Saturday Night Party mm.
 • Felles markedsføring, informasjon og PR, utsendelse felles invitasjoner; fagbesøkende, presse, publikum og andre relevante besøkende.
 • Innkjøp, lagring, utkjøring og retur av DS-materiell som fasadebanner til hvert showroom, bagger og adgangstegn. 

 

Visitors Designers Saturday 2017

 

 

Exhibitor application

Designers Saturday Oslo is the industrys most important event in Norway, dedicated to furniture, textiles, lighting, flooring and other interior and design related products aimed at both industry professionals and the wider design interested public. Both Norwegian and international brands as well as young and up and coming designers attend, focusing on quality and professional competanse, development and building relations between different professional environments. Designers Saturday was brought to Norway from New York in 1986, and the event is arranged every other year. A free bus service is available to attendees; simply jump on and off the bus where you want to visit cutting edge Norwegian, Scandinavian and international exhibitors at different locations across Oslo city centre.  

 

Exhibitors fee

- Registration is binding

- The exhibitors fee is NOK 35.000, including two tickets to Saturday Night Party. 
When registering after May 30, 2019, send inquiry by mail to: sec@designerssaturday.no 

- The exhibitors fee must be payed on time. After payment there is no refund.

- Shipping, insurance and all costs incurred in the respective showroom are on the exhibitor's own responsibility and are agreed individually in each showroom.

 

The exhibitors fee includes

DS is organized as an association based on non-profit activities. A board consisting of representatives of exhibitors and designers/interior designers, together with a hired project manager, is responsible for the planning and implementation. The participation fee also includes:

- Bus transport, map of showrooms and DS bus stops. Recruitment, training and fees for guides who register and guide visitors to each bus stop.

- Planning and implementation of joint activities: Designers Saturday Awards, opening ceremony and award ceremony, Saturday Night Party etc.

- Joint marketing, information and public relations, joint invitations.

- Purchase, storage, delivery and return of DS material as facade banner for each showroom, tote bags and access signs.

 

Søknadsprosessen

 • Fyll ut søknaden/Fill out the application
 • Søknaden godkjennes/Application is approved
 • Sett opp din utstillerprofil på designersaturday.no/
  Set up your exhibitor page on designersaturday.no
 • Utstillerprofilen publiseres når faktura er betalt/
  Exhibitor page published when the invoice is paid.